U periodu od 13. – 16. Juna 2012. Godine u Nemačkom mestu Bopfingen održan je sajam šumarstva KWF – Expo. Sajam je posetila delegacija J.P.”Vojvodinašume” na čelu sa direktorkom preduzeća Martom Takač. U sastavu delegacije bili su: Đorđe Šimunovački – pomoćnik direktora za šumarstvo i  lovstvo, Pera Dobrojević – direktor Šumskog Gazdinstva Sremska Mitrovica, Snežana Kovač – direktorka Šumskog Gazdinstva “Banat” Pančevo i Ognjen Ivošev – direktor Šumskog Gazdinstva Sombor.  Specifičnost ovog sajma je predstavljanje mašina kako rade u svom radnom prostoru – u šumi. KWF – Expo je najvažnija sajamska manifestacija na kojoj se okupljaju ljudi šumarske branše na svetskom nivou u toku 2012. godine.

Sajam se sastoji iz tri dela: prikaza novih mašina u šumarstvu, terenskog obilaska mašina u radu i naučnog kongresa. Ovo je šesnajsti po redu KWF – EXPO sajam. Ovogodišnji domaćin sajma  je bilo javno preduzeće koje gazduje državnim šumama u pokrajini Baden – Virtemberg. Inače, sledeća sajamska izložba KWF – EXPO imaće drugog domaćina. Ovakvim pristupom je omogućeno bolje “uvezivanje” ljudi šumarske branše.

Na ovom sajmu se nagrađuju inovacije iz sledećih oblasti: bezbednost na radu, biomasa, informacione tehnologije u šumarstvu, seča, urbano šumarstvo, transport u šumarstvu i gazdovanje šumama.