Pošumljavanje  u Belegišu

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je u saradnji sa Opštinom Stara Pazova u decembru mesecu  izvršilo podizanje 33 hektara novih šuma pored naselja Belegiš. Tom prilikom je zasađeno preko 10000 sadnica topola u funkciji povećanja šumovitosti AP Vojvodine.  Izvodjenju završnih radova, koji su obavljeni 18 decembra, prisusvovali su  predstavnici JP Vojvodinašume generalni direktor ing Marta Takač , direktor dela preduzeća Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica ing, Pera Dobrojević i šef šumske uprave Kupinovo ing Vlada Sofrenić, a od predstavnika lokalne samouprave Stara Pazova gospodin Predrag Kanazir. Šumovitost na području opštine Stara Pazova iznosi svega 0,7 odsto, što predstavlja najmanji stepen šumovitosti  u Evropi. Osnovni cilj uspostavljene saradnje JP „Vojvodinašume“ i Opštine Stara Pazova je povećanje šumovitosti na ovom području u okviru koje se u naredne tri godine planira podizanje još 105 hektara novih šuma.