U sredu 17. februara 2010. godine u Šumskoj upravi Vršac (u Beloj Crkvi), potpisan je Sporazum o saradnji za tekuću godinu, između JP „Vojvodinašume“ i NVO GEC „Nera“ iz Rumunije. Sa srpske strane Sporazum je potpisala Marta Takač, direktor JP „Vojvodinašume“, a sa  rumunske Kornel Popovici Sturza, izvršni direktor GEC „Nera“ iz Rumunije, u prisustvu predstavnika Preduzeća, Mariusa Olđa, svojih saradnika i novinara.Protokol uključuje obuku  volontera, aktivnih na teritoriji ŠG „Banat“ Pančevo, u periodu mart –maju oblasti zaštite životne sredine i  upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, dok će u periodu jun – oktobar biti realizovane zajedničke akcije monitoringa. Sve aktivnosti se sprovode isključivo na području zaštićenih prirodnih dobara u Mikroregiji prekogranične saradnje Dunav-Nera-Karaš. U Srbiji su to Specijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”, Predeo izuzetnih odlika “Vršačke planine” i Nacionalni park “Ðerdap”, a u Rumuniji Park prirode “Porcile de Fier”, Nacionalni park “Klisura Nere – Beušnica” i Nacionalni park “Semenik – Klisura Karaša”. Saradnja obuhvata i zajedničku pripremu informativnog biltena Environment News na rumunskom i srpskom jeziku, kao i realizaciju Simpozijuma na temu: Primeri dobre prakse upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u prekograničnoj zoni Srbije i Rumunije, koji će se održati u Staroj Palanci i u Bazijašu.