Javno preduzeće „Vojvodinašume“ i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu su u sredu, 21.12.2011. potpisali Sporazum o saradnji u vezi sa stručnom praksom studenata u gazdinstvima javnog preduzeća. Sporazum su potpisale dipl.ing. šumarstva, Marta Takač, Direktor JP „Vojvodinašume“ i prof.dr Neda Mimica Dukić, dekan PMF-a.

Osnovni cilj ove naučne i tehničke saradnje je da se studenti fakulteta upoznaju sa radom na terenu i stekne neophodnu stručnu praksu, kao i da se preduzeće upozna sa novim naučnim i tehničkim dostignućima, koje će doprineti još boljem gazdovanju šumama. Kako JP „Vojvodinašume“ izuzetno veliku pažnju poklanja mladim pokolenjima, studentima – budućim diplomiranim biolozima,  geografima, ekolozima i drugim stručnjacima ovim putem se otvaraju vrata budućeg zaposlenja u najvećem vojvođanskom preduzeću koje se bavi šumarstvom.

Proučavajući prirodne resurse koje su pod upravom preduzeća, da se bave naučno-istraživačkim poslovima, ali i da se upoznaju sa svakodnevnim aktivnostima ovog preduzeća. Ovu godinu, Međunarodnu godinu šuma, JP „Vojvodinašume“ i PMF obeležavaju dokumentom koji je obavezujući, a u obostranu dobrobit.

Kako je lista aktivnosti koje JP „Vojvodinašume“ sprovodi na terenu izuzetno raznovrsna, za studente koji će pohađati praksu postoje razne interesantne oblasti, počevši od zaštite životne sredine,  upravljanja zaštićenim prirodnim područjima i sprovođenje strategije održivog razvoja, preko održavanja i obnove šumskog fonda, do ribarstva i lovstva, kao i lovnog turizma.

Tokom prijema koji je upriličen na Prirodno-matematičkom fakultetu, otvorila su se vrata saradnje između ove dve istaknute institucije, u pravcu partnerskih odnosa u projektima finansiranim od strane Evropske unije, u kojima JP „Vojvodinašume“  i PMF imaju zavidno iskustvo.