Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita organizovao je 16. i 17. jula 2013. godine u Hrvatskoj, u Splitu, drugu po redu tehničku radionicu u okviru projekta “Adriatic model forest”. Glavni cilj ovog susreta bio je okupljanje interesne grupe sa pilot područja u Dalmaciji na kome se planira formiranje modelne šume. Korišćena je isprobana metodologija Mediteranske mreže modelnih šuma s ciljem identifikovanja zajedničkih interesa i zajedničke vizije modelne šume.

Na radionici su učestvovali predstavnici svih partnerskih institucija sa ovog projekta iz Italije, BIH, Crne Gore, Albanije i Srbije čiji su predstavnici iz JP “Vojvodinašume” Petrovaradin i Šumarskog instituta iz Beograda. Stečena iskustva tokom ovog susreta, koja su vezana za proces formiranja modelne šume, partneri će moći da primene u okviru sopstvenih pilot područja za modelnu šumu.

Drugog dana organizovana je stručna ekskurzija – obilazak pilot područja buduće modelne šume na teritoriji Šibensko-kninske županije. Pored toga, učesnici radionice imali su priliku da posete porodično poljoprivredno domaćinstvo „Marko Duvančić” u Promini, Agrotourizam „Pletikosa“ na Roškom slapu u Nacionalnom parku „Krka”, Agroturizam „Kuća kamena“ u Rakićima kao i mauzolej porodice Meštrović u Otavicama.