01. i 02.07.2022. god. održana je radionica o monitoringu i javna promocija projekta LIFE WILDisland u Parku prirode Kopački rit i Nacionalnom Parku Dunav Drava. Tokom prvog dana, održana je radionica o metodologiji sprovodjenja monitoringa socioekonomskih efekata projekta i usklađivanje upitnika za njegovo sprovođenje. Ovaj monitoring će se po prvi put provesti duž celog toka Dunava, a svaki projektni partner će biti odgovoran za njegovo sprovođenje u svom zaštićenom području. Za kraj prvog dana, svi učesnici su obišli projektno područje koje su Javna Ustanova Park Prirode Kopački rit i Hrvatske šume odredili za sprovođenje projektne aktivnosti.

Drugog dana, radionica se preselila u Mađarsku u NP Dunav – Drava, gde je predstavljeno projektno područje kojim upravlja ovaj nacionalni park. Nakon toga projekat predstavljen lokalnom stanovništvu u Mohaču na tradicionalnom festivalu „Polivanje Dunava“.

Tokom boravka u PP Kopački rit učesnici su imali priliku posetiti i novootvoreni centar za posetioce Tikveš.

Podsećamo, u Projektu LIFE WILDisland učestvuje 15 partnera iz 8 podunavskih zemalja (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska i Rumunija). Cilj projekta je zaštita i restauracija rečnih ostrva na Dunavu i stvaranje zelenog koridora na celom toku reke. JP “Vojvodinašume” učestvuje sa aktivnostima revitalizacije nekadašnjih ostrva na Dunavu u SRP “Gornje Podunavlje”.