Na inicijativu JP “Srbijašume“, 28. 05. 2007. godine realizovana je poseta predstavnika JP “Srbijašume“, u sastavu Zoran Tintor i Rade Petrović iz direkcije, kao i Živorad Tadić i Vesna Ognjenović iz ŠG “Boranja“ Loznica, JP “Vojvodinašume“. U okviru posete, održani su sastanci u prostorijama direkcije, gde su domaćini dr Zoran Tomović i mr Miljan Velojić upoznali predstavnike JP “Srbijašume“ sa rezultatima predocene FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije šuma, održane u periodu 24. 04 – 27. 04. 2007. godine, i Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, gde su sa domaćinima, dr Savom Rončevićem i dr Petrom Ivaniševićem razmenjena iskustva po pitanju plantaža mekih lišćara i njihovog značaja u FSC sertifikaciji. Razmatrane su i mogućnosti stručnog angažovanja Instituta za potrebe sertifikovanja šuma u JP “Srbijašume“.