U okviru prekograničnog IPA projekta WILDCOND, JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske razvijaju zajednički sistem praćenja i zaštite ugroženih vrsta ptica i riba. 30. januara 2014. godine je u Apatinu održana ihtiološka radionica i koordinacioni sastanak tima projekta, na kome su pored mnogobrojnih domaćina prisustvovali predstavnici Nacionalnog parka “Dunav-Drava”.

Tokom radionice učesnici su bili upoznati sa stanjem ribarstva na ribarskom području “Gornje Podunavlje”, zatim sa najznačajnijim aktivnostia nacionalnog parka “Dunav-Drava” po pitanju zaštite i očuvanja ribljeg fonda, kao i o redovnim merama za praćenje stanja NATURA 2000 vrsta riba u okviru nacionalnog parka.

Najvažniji deo programa bile su prezentacije Sándor Sipos-a, predstavnika Društva za zaštitu i proučavanje riba iz Novog Sada, koji je prisutne upoznao sa NATURA 2000 vrstama riba i njihovoj zaštiti sa naše strane Dunava, kao i sa istraživanjima tih vrsta koja će uslediti u narednom periodu u okviru WILDCOND projekta. Nakon prezentacija, kao moderator poveo je uspešnu diskusiju sa prisutnima.

Održan je i koordinacioni sastanak projekta na kojem su partneri informisali jedni druge o trenutnom statusu tekućih aktivnosti, o pripremama za treći izveštajni period, i za drugi zajednički izveštaj, interaktivno putem aplikacije IMIS SEE Front Office.