Sastanak tima WILDCOND projekta u Baji u Mađarskoj

2018-01-17T07:46:00+00:00јун 30th, 2014|

Tim WILDCOND projekta, JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske, razvijaju zajednički sistem praćenja i zaštite ugroženih vrsta ptica i riba u okviru ovog prekograničnog IPA projekta.

U okviru aktivnosti na projektu, 19. juna 2014. godine su u Baji u Mađarskoj organizovani ornitološka radionica i koordinacioni sastanak projektnog tima. Radionica je realizovana na terenu u sklopu svakogodišnjeg prstenovanja belih roda u gradu Baji od strane predstavnika naconalnog parka.