U nastavno-naučnoj bazi „Goč“, u idiličnom okruženju šuma jele i bukve, u periodu 16. do 19. novembra 2010. godine, održan je tradicionalni seminar iz planiranja gazdovanja šumama.

Seminar je zamišljen da svake godine obrađuje neke od aktuelnih tema iz oblasti uređivanja šuma. Ove godine je bio posvećen širokom spektru tema vezanih za sadržaj Programa razvoja šumarstva Srbije i planova razvoja šumskog područja. Predavači su obrazlažući materiju koja je bila obuhvaćena njihovim prezentacijama pokušali da je prikažu u kontekstu prethodno navedenih planskih dokumenata ustanovljenih novim Zakonom o šumama. Teme o kojima je bilo reči odnosile su se na zaštićena područja, primenu evropske konvencije o predelima, privatne šume, planiranje u lovstvu itd.

Predstavnik Uprave za šume Ministrastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prezentovao je učesnicima seminara sadržaj novog Zakona o šumama, a tokom diskusije odgovorio na brojna postavljena pitanja.

Poslednji dan seminara bio je posvećen problemima vezanim za gazdovanje šumama bukve.

Učesnicima seminara je  dodeljen sertifikat.