U organizaciji Uprave za šume Republike Srbije, Društva inženjera i tehničara šumarstva Srbije i Šumarskog fakulteta – Katedra planiranja gazdovanja šumama na Goču je održan seminar sa temama:

1. Problem gazdovanja raznodobnim bukovim šumama (Femelschlagbettrieb) – plan i realizacija2. Nove tehnologije u inventuri privatnih šuma – na primeru Žagubice3. Izrada strateško-operativnih planova – stanje, problem izrade i perspektive

Seminaru su pored predstavnika Organizatora, prisustvovali i stručnjaci JP „Srbijašume“, JP „Nacionalni park – Fruška Gora“ i JP „Vojvodinašume“.

Vremenske prilike išle su na ruku učesnicima.Predavanje na terenu, uvek ima prioritet.Konkretne situacije, podstiču na razmišljanje,aodgovori se nameću spontano.Imajući u vidu značaj planiranja gazdovanja šumama, svi su se složili da ovakve skupove treba organizovati i u buduće.