U Šumskom gazdinstvu ’Banat’ Pančevo organizovan je seminar iz oblasti zaštite šuma u cilju obuke kadrova za osmartranje pojava, utvrđivanju vrste štetnih faktora i sprovođenja odgovarajućih mera zaštite.Seminar su održali tokom 08. i 09. juna eksperti Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada: Leopold Poljaković-Pajnik, Verica Vasić, Milan Drekić i Predrag Pap.

Prvog dana seminar je održan za osoblje Šumske uprave Deliblato, a program seminara je bio prilagođen zaštiti od bolesti, štetočina, korova i drugih biotičkih i abiotičkih štetnih faktora karakterističnih za vrste šumskog drveća i područje Deliblatske peščare.

Na seminaru je ukupno bilo prisutno 34 učesnika iz Šumske uprave Deliblato, Direkcije šumskog Gazdinstva „Banat“ Pančevo, Direkcije preduzeća iz Petrovaradina i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.

Sve navedene oblaasti i aktuelni problemi u oblasti zaštite šuma predstavljeni su u obliku detaljne videoprezentacije, čime je bio omogućen i vizuelni uvid u najvažnije vrste štetnih faktora, posledica njihovog uticaja, načine suzbijanja i opremu koja se danas koristi u zaštiti šuma.

Učesnici seminara

Drugi deo seminara održan je u Šumskoj upravi Zrenjanin za stručnjake i tehničko osoblje šumskih uprava Zrenjanin, Pančevo, Opovo, Kovin i Vršac. Ovaj deo program bio je pretežno posvećen problemima zaštite mekikih lišćara i delom tvrdih lišćara zastupljenih na Vršačkom bregu.Na seminaru je blo ukupno 44 učesnika.

Ekspertski tim Instituta za realizaciju seminara