Na osnovu usaglašene potrebe za unapređivanjem integralne zaštite šuma, i dogovora između JP „Srbijašume“, JP„Vojvodinašume“, Biotechnik/Chemie Witasek i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na području ŠG Sremska Mitrovica u lovačkoj kući „Karakuša“, je 25.02.2011. organizovan  seminar o primeni feromona, pesticida i pomoćnih sredstava u rasadnicima i šumama.

Seminaru su prisustvovali predstavnici JP „Srbijašume“, JP„Vojvodinašume“, Biotechnik/Chemie Witasek, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za šumarstvo iz Beograda, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Nakon iznošenja podataka o aktuelnom stanju populacija potkornjaka i insekata defolijatora u Srbiji, prisutnima je demonstrirano postavljanje klopki i zaštitnih mreža u službi integralne zaštite šuma. Predočene su i mogućnosti upotrebe repelenata i individualne zaštite sadnica od divljači.