Obuka članova Izvršnog odbora Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ o upravljanju vremenom, obavljena je 13. i 14. februara 2008 godine. Ova vrsta obuke je namenjena top i srednjem menadžmentu, rukovodiocima svih profila u oblasti biznisa i javnog života, koji žele da unaprede svoje planiranje, donošenje odluka, vođenje sastanaka i drugog. Od ove vrste obuke mogu se očekivati sledeće koristi: razumevanje dobrobiti upravljanja vremenom; otkrivanje najčešćih „kradljivaca“ vremena; bolje razumevanje različitih stilova upravljanja vremenom; unapređenje načina planiranja, određivanja prioriteta i donošenja odluka; unapređenje rada i saradnje sa drugima; povećanje radnog učinka i produktivnosti; organizovanje radnog prostora za veću produktivnost i efikasnost; razumevanje problema odlaganja obaveza; efikasnije upravljanje sastancima i podelom odgovornosti; umanjivanje stresa koji je posledica lošeg upravljanja vremenom i druge.