Seminar „Sertifikacija šuma“ u amfiteatru Šumarskog fakulteta u Beogradu, koji je realizovan od strane Šumarskog fakulteta i Norveške Šumarske Grupe. Seminar se organizovao kao deo aktivnosti projekta „Program šumarstva Srbije, faza 2“, koji je podržan od Vlade Kraljevine Norveške. Na ovom skupu je učestvovao veliki broj domaćih i inostranih predavača, gde su se pored osnovnih informacija mogla čuti i iskustva skandinavskih zemalja i susedne Hrvatske u ovom poslu.

18.10.2005.

Merenje podzemnih voda u SRP

Obilazak pijezometarskih baterija i merenje nivoa podzemnih voda u SRP „Obedska bara“ u GJ Kupinske grede sa koleginicom Brankom Mihajlović, asistentom Šumarskog fakulteta u Beogradu, koji je nosilac ovog projekta u cilju prirpreme izveštaja o rezultatima osmatranja nivoa podzemnih voda na području ŠG „Sremska Mitrovica” za ovu godinu.

14.10.2005.

Razgovor sa g. Borisom Ergom

Održan je sastanak u Direkciji na kome su pored direktora JP „Vojvodinašume“ i stručnog osoblja preduzeća prisustvovali Boris Erg iz Zavoda za zaštitu prirode, radne jedinice iz Novog Sada i gost iz WWF-a David Reeder, Senior Technical Advisor of Danube-Carpathian Programme, koji se nalazio u stručnoj poseti našoj zemlji. Na sastanku je razgovarano o potencijalima vezanim za izgradnju ljudskih i materijalnih kapaciteta u zaštićenim prirodnim dobrima kojima upravlja naše preduzeće, prvenstveno u SRP „Gornje Podunavlje“.