U CEPTOR centru na Andrevlju održan je seminar pod nazivom šumarstvo 21. veka-kako povećati šumovitost u AP Vojvodini“ .  Seminar, koji je trajao dva dana (23. i 24.aprila), realizovan je pod pokroviteljstvom Vlade AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a u organizaciji Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Seminar je započeo ekskurzijom na Frušku goru (Kraljičina stolica) i posetom bioindikacijske tačke nivoa II, a nastavljen je predavanjima koja su održali istraživači Instituta u konferencijskoj sali CEPTOR centra. Učesnike skupa su pozdravili pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Dušan Kuzman, direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Bojana Klašnja i direktor Uprave za šume Saša Orlović koji je i održao uvodno predavanje.

Predavanja su obuhvatila aktuelne teme iz oblasti šumarstva pri čemu je poseban akcenat dat na trenutno stanje šuma i šumovitost Vojvodine i mogućnost njenog povećanja. Predavanja su obuhvatala širok spektar tema uključujući problematiku zemljišta i vrsta drveća za pošumljavanja u Vojvodini, tehnologije podizanja i gajenja šuma, mogućnosti korišćenja biomase kao sirovine za proizvodnju energije, mogućnosti podizanja agrošumarskih sistema kao sredstva za sprovođenja procesa fitoremidijacije, problematiku klimatskih promena i monitoringa šumskih ekosistema i dr.

Na seminaru su učestvovali predstavnici svih institucija relevantnih za oblast šumarstva na području Vojvodine. Predstavnici JP “Vojvodinašume“ na  seminaru bili su samostalni referenti iz Direkcije JP dipl. ing. Slađana Dabić i dipl. ing. Bojan Tubić, rukovodioci službi za planiranje i gazdovanje šumama dipl. ing. Ognjen Ivošev, dipl. ing.  Dejan Petrović, dipl. ing. Snežana Kovač i samostalni referent iz ŠG dipl. ing. Zoran Obućina.