Osmi po redu, godišnji seminar upravljača Zaštićenim područjima u Srbiji nazvan „Održivi turizam u sistemu upravljanja Zaštićenim područjima“  održan je u Parku Prirode „Stara Planina“ u periodu od 4. do 5.10.2016. godine.

7 Pored prezentacija vezano za temu seminara, učesnici seminara su se mogli upoznati  sa rezultatima napretka projekta Ministarstva u vezi mreže Natura 2000; kao i rezultatima nedavno održanog svetskog Kongresa IUCN-a. 6Takođe i ove godine  održane su radionice (rekreativni, planinski i geoturizam) i okrugli stolovi (izveštaji o ostvarivanju programa upravljanja i odluke o naknadama).

8

Seminaru su prisustvovali, pored upravljača, predstavnici republičkog i Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva trgovine i telekomunikacija, WWF-a i drugi.