U utorak, 4. oktobra 2022. godine održan je jednodnevni seminar za novinare na teritoriji Šumske Uprave „Morović“ odnosno u Bosutskim šumama.

Tokom celodnevnog seminara, zainteresovani novinari su imali prilike da se upoznaju sa primerima  dobre prakse i održivog gazdovanja šumama u gazdinskoj jedinici „Vinična-Žeravinac-Puk“.

Predstavnici medija su imali prilike da vide i stare šumske rezervate (Vinična i Stara Vratična) kojima upravlja JP „Vojvodinašume“. Osim terenskog obilaska ovih područja, novinari su dobili sve neophodne informacije i podatke na temu značaja i stanja šuma i ekosistemskih usluga ne samo od zaposlenih ŠG „Sremska Mitrovica“  već i od strane Alena Kiša, stručnog saradnika u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Terenski seminar je deo projekta „Šuma zove na dijalog 2“, koji se realizuje u okviru programa: https://ekosistem.mis.org.rs/ Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i udruženja Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Udruženje Dečija ekološka akademija.