Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin se u toku 2006. godine opredelilo i pristupilo procesu sertifikacije šuma kojima gazduje. Na ovaj način je iskazano čvrsto i nedvosmisleno opredeljenje Preduzeća za uvođenje i primenu međunarodnih standarda, u cilju sticanja zvanične potvrde od strane nezavisnog međunarodnog sertifikacionog tela, o sprovođenju gazdovanja šumama na ekonomski isplativ, ekološki prihvatljiv i socijalno pravedan način. Proces je pokrenut prijavom projekta „Sertifikacija održivog gazdovanja šumama prema programu FSC“ Upravi za šume, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje je obezbedilo odgovarajuća finansijska sredstva za realizaciju projekta. Intenzivne pripreme za proces sertifikacije započele su osnivanjem Radne grupe za serifikaciju šuma JP „Vojvodinašume“, koja je dobila zadatak da sprovede neophodne pripremne aktivnosti i izvrši upoznavanje stručnjaka i ostalih zaposlenih u Preduzeću sa zahtevima FSC standarda održivog gazdovanja šumama. U postupku izbora ovlašćenog sertifikacionog tela i modela sertifikacije održivog gazdovanja šumama prema programu FSC (Forest Stewardship Council – Savet za nadzor u šumarstvu),Preduzeće je na osnovu javnog tendera dodelilo ugovor za sertifikaciju šuma po individualnom modelu kompaniji SGS Beograd d.o.o.

U cilju uspešnog sprovođenja celokupnog postupka sertifikacije, u toku 2007. godine su sprovedene intenzivne pripreme i obuka kadrova u direkciji i delovima Preduzeća. U pripremnim aktivnostima aktivno su bili uključeni članovi poslovodstva, članovi Radne grupe, predstavnici sindikata, referenti za zaštitu na radu, kao i šumarski, ekonomski, pravni i drugi stručnjaci zaduženi za sprovođenje postupka sertifikacije. Na ovaj način su obezbeđeni neophodni preduslovi za dalji razvoj i očuvanje ugleda Preduzeća posredstvom unapređivanja metoda, načina i tehnologija gazdovanja šumama u cilju očuvanja poverenja sadašnjih i budućih korisnika proizvoda šuma, kao i brojnih drugih interesnih grupa.

Procedura predocenjivanja održivog gazdovanja šumama je sprovedena od strane međunarodnih ocenjivača u periodu od 24. do 27. aprila 2007. godine. Prema propisanoj proceduri, sprovođenje postupka glavne ocene održivog gazdovanja šumama u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ obavljeno je u periodu od 05. 11. do 13. 11. 2007. godine. U toku postupka glavnog ocenjivanja održivog gazdovanja šumama, međunarodni ocenjivači su obavili i radno-konsultativne kontakte sa brojnim interesnim grupama, kao što su: nevladine i vladine organizacije, lokalne zajednice, prerađivači drveta, korisnici nedrvnih proizvoda šuma, obrazovne i naučne institucije i drugim.

Zvanična potvrda o sticanju sertifikata za održivo gazdovanje šumama po individualnom modelu, odnosno za sve šume kojima Preduzeće gazduje, dobijena je 07. 08. 2008. godine. Sticanjem FSC sertifikata o održivom gazdovanju šumama, Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je u mogućnosti da ponudi puni asortiman šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda iz sertifikovanih šuma, uz istovremeno obezbeđivanje brojnih opštekorisnih funkcija šuma. Potpuni efekti započetog procesa sertifikacije šuma mogu se ostvariti samo pod uslovom da industrija za preradu drveta pristupi procesu sertifikacije tehnološkog procesa prerade drveta u okviru sertifikacije lanca nadzora (CoC – Chain of Custody), čime bi se stvorili uslovi za nesmetan pristup međunarodnom tržištu. Ovo je u skladu sa strateškim opredeljenjem Autonomne pokrajine Vojvodine za uvođenje standarda kvaliteta za proizvode i usluge.