U skladu sa Godišnjim programom upravljanja ribarskog područja “Srbija – Vojvodina“, Šumsko gazdinstvo “Banat“ Pančevo je kao korisnik izvršilo poribljavanje dva lokaliteta u oktobru i novembru mesecu.

Poribljavanje Banat 1

Sa jednogodišnjom mlađi šarana u količini od 500 kg poribljeni su 30. oktobra lokalitet „Stari Banovci“ i 4. novembra lokalitet „Gajački Dunavac“.

Poribljavanje Banat 2

Poribljavanje je jedna od značajnih mera za očuvanje i unapređenje ribljeg fonda na svim ribolovnim područjima i ima za cilj da obezbedi očuvanje i povećanje ribljeg fonda, kao i proširenu reprodukciju kod postojećih vrsta riba.