U Šumskoj mehanizaciji Morović je u ponedeljak 28. septembra predstavljena nova šumska mehanizacija vredna 36 miliona dinara.

Mehanizacija 1a

U šumama kojima gazduje Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, na površini od 42.000 hektara, će se od ove jeseni bolje i na vreme obavljati mnogi poslovi zahvaljujući ovoj mehanizaciji koja će sa radom početi već 29. septembra 2015. godine.

Mehanizacija 5a

„Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica poseduje najjaču mehanizaciju u Rebublici Srbiji, a i šire. Bager točkaš koštao je 15 miliona dinara, a 10 MTZ traktora 21 milion. Nabavkom ovih traktora i bagera koji služi za izgradnju šumskih puteva i saobraćajnica, iskopavanje putnih kanala i ispuštanje vode iz depresije, će šume kojima gazduje ovo gazdinstvo biti još više negovane i zaštićene“, rekla je Marta Takač, direktorka JP Vojvodinašume.

Mejanizacija 6a

Pera Dobrojević, direktor ŠG Sremska Mitrovica prisutnima je predstavio novu mehanizaciju vrednu 36 miliona dinara, istakavši da će se njome raditi na obnovi šuma uz pripremu terena na površini od 42.000 hektara kojima gazduje ovo šumsko gazdinstvo.Mehanizacija će biti angažovana na poslovima koji su njoj namenjeni i koji su u vremenskom i godišnjem periodu na rasporedu. U poslovima korišćenja šuma će se kroz nove i sređenije šumske kamionske puteve raditi na privlačenju tehničkog drveta, na izvozu prostornog i na dopremnaju ogrevnog drveta do kupaca.

Mehanizacija 4a

JP Vojvodinašume i ŠG Sremska Mitrovica stalno ulažu u nove i savremene tehnologije vodeći računa da se na ovom području, gde se tradicija organizovane šumarske delatnosti čuva i neguje više od 250 godina, doprinesu što boljem načinu uređivanja, obnove i nege sremskih šuma, koje predstavljaju veliki dar prirode i pravu dragocenost za sve nas.

Mehanizacija 3a