U utorak 21. 11. 2006. godine, direktorka JP Vojvodinašume Marta Takač je uz prisustvo mnogih kolega, zvanica i predstavnika medija svečano otvorila sistem video nadzora na Deliblatskoj peščari, pre svega, u cilju zaštite od požara, ali potencirajući njegovu multifunkcionalnost kao jednu od tekovina progresa i vremena u kome živimo. Sistem video nadzora Deliblatske peščare omogućava preventivnu meru kontrole, odnosno ranu detekciju požara u inicijalnoj fazi.

Trenutno, sistem se sastoji od 4 kamere, koje su smeštene na 4 postojeće osmatračnice i elektronskog centra za osmatranje odakle se upravlja kamerama, a sadrži mogućnost elektronskog zapisivanja dobijenih podataka. Kao pozicije za osmatranje izabrane su postojeće osmatračnice (Čardak, Ðurin bor, Dubovac i Korn) na kojima su postavljene video kamere. Svi podaci koji se prikupljaju na osmatračnicama se daljinskim sistemom prenose u osmatrački centar koji je postavljen u Omladinskom naselju Čardak. Na ovaj način je omogućeno da se nadzor čitavog prostora Deliblatske peščare obavlja iz kontrolnog centra. Kvalitet osmatranja, uz obezbeđivanje elektronskog zapisa, je daleko bolji i pouzdaniji od neposrednog osmatranja terena sa osmatračnica. Na osmatračnicama su postavljene motorizovane kamere, koje sadržaj slika sa pojedinih lokaliteta šalju na osmatračnicu Čardak, a odatle osmatračkom centru. Primljeni signali se šalju ka digitalnom video rekorderu sa multiplekserom, gde se prikupljaju podaci osmatranja i smeštaju na hard disk. Digitalni video rekorder može da zadrži sve zabeležene podatke u vremenu od 5 do 200 dana, u zavisnosti od potrebe kvaliteta zapisa i broja slika u jednoj sekundi, nakon čega se vrši brisanje najstarijih zapisa. Kamere su opremljene motorizovanim optičkim zumom, koji daleko prevazilazi mogućnosti osmatrača, čime će se mogući propusti svesti na minimum. Postoji dodatna mogućnost dogradnje uređaja koji omogućava funkcionisanje sistema u infracrvenom delu spektra, radi lakšeg uočavanja požara noću kada nije moguće uočiti pojavu dima. Na osmatračnici Ðurin bor ne postoji električni mrežni priključak za napajanje, pa je montiran solarni elektro panel sa fotonaponskim ćelijama, koji tokom dana proizvodi električnu energiju, a višak akumulira u akumulatoru koji napaja sistem tokom noći ili danima bez dovoljnog zračenja sunca. Projektant sistema video nadzora je Siniša Višnjički iz Q electronics-a.