U četvrtak 13. juna, poplavni talas je došao i do Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-Petrovaradinski rit“, kojim upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“, i preplavio skoro sve grede. Divljač je bežeći od vodene stihije tražila tačke rita koje nisu poplavljene. Zahvaljujući zaposlenima Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ u Šumskoj upravi „Kovilj“ i lovcima LD „Fazan“ iz Kovilja, brzo se odreagovalo na ovakvu situaciju i preplašena divljač je spašena od sigurnog uginuća.

U normalnim prilikama divljač bi se sama povukla i spasila ispred vodene stihije jer to instiktivno oseća. Ove godine je to drugačije jer se plavljenje dogodilo u periodu kada divljač ima dosta mladunčadi koja nije u stanju da beži ili sama brine o sebi, a roditelji ne žele da je napuste. Pravi primer roditeljskog instikta kod divljači je kada su spasioci uplašene srne pustili u atar, i one su se ponovo vraćale u rit skačući sa nasipa u vodu. U nekoliko navrata zaposleni su morali da ih vade iz vode. Akcija spašavanja divljači u Koviljsko-Petrovaradinskom ritu trajaće sve dok polavni talas ne prođe.