Prilikom redovnog obilaska terena na području specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, u  Šumskoj upravi „Kupinovo“, čuvari prirode Javnog preduzeća „Vojvodinašume“, su u ponedeljak 19.11.2012. primetili iscrpljenog orla belorepana (Heliaetus albicilla) koji nije mogao da leti.

 

Momir Srdić, čuvar prirode koji je nasao ovog orla, je uz veliki trud uspeo da uhvati iznemoglog i preplašenog orla i bezbedno smesti u voalijeru. O pronalasku ove nama vredne ptice obavešten je stručni tim ornitologa Zavod za zaštitu prirode, koji je narednog dana došao u Kupinovo kako bi preuzeo orla i prosledilo ga na oporavak do prihvatilišta na Paliću. Orao belorepan će nakon oporavka biti vraćen u svoje prirodno okruženje.

Populacija ove najveće, izuzetno retke i osetljive ptice grabljivice srednje Evrope je više nego ugrožena. Nalazi se na svim međunarodnim listama ugroženih vrsta. Po najnovijim podacima na teritoriji SRP Obedska bara registrovano je 6-7 parova. JP “Vojvodinašume“ kao Upravljač rezervata sprovodi redovni monitoring svih gnezda, vrši prstenovanje mladih orlića i osigurava optimalne uslove za njegovo nesmetano gnežđenje. Mere zaštite podrazumevaju očuvanje starih autohtonih šuma radi nesmetanog gnežđenja, smanjenje uznemiravanja, sprečavanje nelegalnog odstrela i zbrinjavanje jedinki kao u ovom slučaju.

Spašavanje svakog orla belorepana je veliki događaj u svetu i svaki takav slučaj se registruje u  ornitološkom arhivu u Londonu, što svedoči o značaju ove sve ugroženije vrste.