Dana 06. 10. 2009. godine na području Specijalnog Rezervata Prirode „Gornje Podunavlje“ u Šumskoj upravi Apatin, lokalitet Ðinđa, pronađen je povređeni orao belorepan (Haliaetus albicilla). Orao belorepan je najveća ptica grabljivica srednje Evrope. Nalazi se na svim međunarodnim listama ugroženih vrsta. Gornje Podunavlje je jedno od glavnih gnezdilišta ove vrste u regionu, pošto se 25% ukupne nacionalne populacije, 7-8 parova, gnezdi u Gornjem Podunavlju. Upravljač Rezervata JP “Vojvodinašume“ sprovodi redovni monitoring svih gnezda, vrši prstenovanje mladih orlića i osigurava optimalne uslove za njegovo nesmetano gnežđenje. Mere zaštite podrazumevaju očuvanje starih autohtonih šuma radi nesmetanog gnežđenja, smanjenje uznemiravanja, sprečavanje nelegalnog odstrela i zbrinjavanje jedinki kao u ovom slučaju.

Ozleđeni orao belorepan, iznemogao i gladan, zbrinut je od strane osoblja Rezervata o čemu je obavešten i Zavod za zaštitu prirode Srbije, RJ Novi Sad. Uspešna briga i nega osoblja Rezervata i nekoliko kilograma dunavskih riba dale su snagu orlu, koji je uz stručni nadzor ornitologa iz Zavoda prebačen na oporavak u Zoološki vrt Palić. Orao belorepan će nakon oporavka biće vraćen u svoje prirodno okruženje u SRP „Gornje Podunavlje“.