Zbog visokog vodostaja Tamiša i Dunava, Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo je u drugoj polovini maja meseca otpočelo sa „splavarenjem trupaca“ na dve lokacije kako se spasio kvantitet i kvalitet trupaca.

Na Tamišu, na Jabučkoj adi (GJ D. Potamišje) i na ostrvu Bela stena na Dunavu (GJ Donje Podunavlje), splavari se čamcima za koje su povezani trupci koji se vuku na drugu stranu reke kako bi bili odneti do stovarišta.

Direktorka JP Vojvodinašume, Marta Takač ispratila je ove poslove koji između ostalog zahtevaju ozbiljnu veštinu radnika koji ih izvode u veoma teškim uslovima.