U Splitu je 4. i 5. marta 2015. godine održana završna konferencija projekta Adriatic Model Forest (Jadranska modelna šuma) na kojoj su učestvovali predstavnici partnerskih institucija sa ovog projekta iz Hrvatske, BIH, Crne Gore, Albanije i Srbije čiji su predstavnici iz JP Vojvodinašume i Šumarskog instituta iz Beograda. Proces formiranja modelne šume započet je u svim navedenim zemljama, te su predstavnici svake partnerske institucije na konferenciji predstavili ostvarene rezultate rada u prethodne dve godine.

IMG_6141

Kada je u pitanju Javno preduzeće Vojvodinašume, rezultati ostvareni na radionicama sa interesnim grupama sa područja Obedske bare i Opštine Pećinci uobličeni su u jedinstven strateški plan, koji će predstavljati osnov za dalje aktivnosti.

IMG_6018

Stručnjaci iz Mediteranske mreže modelnih šuma i Kanade koji su bili prisutni na konferenciji, dali su čitav niz pozitivnih komentara i sugestija koji će biti implementirani u dokument i doprineti kvalitetu njegovog sadržaja. Modelne šume se zasnivaju na pristupu koji kombinuje socijalne, kulturne i ekonomske potrebe lokalnih zajednica sa dugoročnom održivošću velikih predela u kojima šume predstavljaju važno obeležje. Po svom dizajnu, one su dobrovoljne, široko-bazirane inicijative koje povezuju šumarstvo, istraživanja, poljoprivredu, rudarstvo, rekreaciju i ostale vrednosti i interesovanja unutar datog predela.

suma1

Isto toliko bave se ljudima koji žive od šume, koliko drvnim toliko i ostalim šumarskim proizvodima. One predstavljaju čitav radni predeo šuma, farmi, zaštićenih predela, reka i gradova. U njima mnoštvo ljudi različitih interesa i perspektiva formiraju neutralno društvo koje se zasniva na cilju da rukovode sopstvenim prirodnim resursima na način koji za njih ima najviše smisla uzevši u obzir njihovu istoriju, ekonomske i kulturološke identitete i na način koji ne ugrožava buduće generacije.