U sklopu aktivnosti na sajmu Lorist, na štandu JP “Vojvodinašume” 28.09.2010. god., direktor JP “Vojvodinašume”, gđa. Marta Takač i direktor Radiodifuzne ustanove Vojvodine, gdin. Blažo Popović potpisali su sporazum o saradnji. Direktori obe institucije su naglasile da su i JP “Vojvodinašume” i RTV  iskazale interes za realizaciju programsko-poslovne saradnje a sve u okviru obavljanja delatnosti od opšteg interesa kojima se bave. Sporazum će omogućiti redovno praćenje brojnih aktivnosti JP „Vojvodinašume“ ali i izradu drugih programskih sadržaja. Saradnja sa RTV je već ranije započeta i do kraja godine se očekuju novi projekti.