Predstavnik Uprave za zaštitu životne sredine, šef odseka za zaštićena prirodna dobra, dipl. geograf Božidar Vasiljević, zajedno sa domaćinima, predstavnicima Staraoca SRP „Deliblatska peščara“ – JP Vojvodinašume, mr Miljanom Velojićem, dipl. inž. Mariusom Olđom i dipl. inž. Brankom Vukadinovićem, obišao je najznačajnije lokalitete u SRP “Deliblatska peščara“. Prvo, radove na lokalitetu Korn u okviru projekta sanacije i revitalizacije obraslih stepskih staništa, koji finansira Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Zatim, sistem video nadzora na Deliblatskoj peščari, osmatračnicu Korn i osmatrački centar na Čardaku, u cilju zaštite od požara, ali i multifunkcionalnosti, kao jednu od tekovina progresa i vremena u kome živimo.

Sistem video nadzora Deliblatske peščare omogućava preventivnu meru kontrole, odnosno ranu detekciju požara u inicijalnoj fazi. Na kraju, lokalitet Labudovo okno, koje obuhvata Dunav i njegova plavna područja uz Deliblatsku peščaru i koje je ove godine uvršteno na zvaničnu listu međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji odlukom Sekretarijata ramsarske konvencije, a na predlog Uprave za zaštitu životne sredine.