Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje kojim upravlja JP Vojvodinašume i Nacionalni park Fruška gora trebalo bi u okviru regionalnog projekta Parkovi dinarskog luka, uz inicijativu WWF-a, da postanu prva dva nacionalna parka u Srbiji koja će dobiti Evropski sertifikat za održivi turizam koji dodeljuje Evropska federacija parkova. Glavni cilj svega je povećavanje kvaliteta usluga u turizmu s ciljem zaštite prirode u parku.

Verifikatorka Europarka, Marja van Loef, će na osnovu viđenog stanja prilikom obilaska oba rezervata 2. i 3. juna, i strategije koja je prilikom nominacije data, uz svoj stručni tim doneti odluku da li će sertifikat biti dodeljen.