Specijalni rezervat prirode “Obedska bara” posetio je tokom 18. novembra 2006. Dr Martin Schneider-Jacoby iz međunarodne organizacije EURONATUR. Poseta je bila povezana sa kontrolom realizacije značajnog EECONET projekta na ovom čuvenom zaštićenom prirodnom dobru, pošto je dr Scheider-Jacoby ovlašćen da vrši verifikaciju ostvarenih rezultata.  Međunarodni projekat na Obedskoj bari je usmeren ka sanaciji i revitalizaciji vlažnih livada i pašnjaka na površini od oko 350 ha i ima za cilj da se očuva predeoni i ekosistemski diverzitet ovog poplavnog područja i da se samim tim oporave populacije retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja koje su prethodno bile dovedene na ivicu opstanka.

Tokom obilaska projektnih površina na Obedskoj bari, sa dr Scheiderom su bili mr Miljan Velojić i Ðorđe Lukač iz JP “Vojvodinašume”, mr Slobodan Puzović iz Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Vladimir Dobretić iz Zavoda za zaštitu priride Srbije.

Na početku je posećena nova osmatračnica uz rub Matijevice i Potkovice kod kolonije čaplji I kormorana u Obedskoj bari, zatim revitalizovani delovi vlažnih staništa kod Kupinika, kao i pašnjaci i livade kod obnovljene Crkve Majke Angeline. Na kraju, obiđeni su zapadni delovi Širina oko kanala Revenica gde je u toku završetak radova na sanaciji oko 40 ha vlažnih staništa.

Obilazak je završen povratkom u hotel na Obedskoj bari, gde je sa domaćinima razgovarano o ostvarenim rezultatima i aktivnostima koje treba preduzeti da bi se projekat uspešno završio do sredine decembra. Dr Schneider je najavio svoj novi dolazak za 18. decembar 2006. kada će nakon kontrole napisati svoj konačni izveštaj za EECONET čime će višegodišnji projekat biti uspešno završen. Nadamo se da će se time otvoriti mogućnosti za nove projekte i za dobijanje  preko potrebne finansijske podrške od međunarodnih institucija i forndacija.