Austrijski Nacionalni park Donau-Auen, svake godine brojnim posetiocima, predstavlja jednu podunavsku zemlju u svom centru za posetioce, koji se nalazi u srednjevekovnom zamku u mestu Orth and der Donau, udaljenom tridesetak kilometara od Beča. Godina 2009. je izabrana za “Godinu Srbije”. Nacionalni park Donau-Auen je tim povodom sa JP “Vojvodinašume”, koje je upravljač naših najvećih zaštićenih poplavnih područja i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, organizovao 17. aprila 2009. god. otvaranje ove manifestacije izložbom “Priroda, kultura i tradicija Vojvodine” u reprezentativnom prostoru ovog velelepnog zamka. Izložba predstavlja Podunavlje u Srbiji, preko jednog od naših najreprezentativnijih ritskih područja, Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”. Izložba će biti otvorena do 1. novembra 2009. god. kada se zvanično zatvara turistička sezona. U sklopu ove manifestacije, 6. septembra 2009. god. je oraganizovan srpski festival “Serbisches Donaufest im Schloss Orth” na kome je predstavljena kulturna baština Srbije i dočaran tradicionalni životni stil stanovnika Bačkog Monoštora sa specifičnim kulinarskim specijalitetima, proizvodima tradicionalnih majstora ručnog rada i muzičkim grupama koje su izvodile narodne pesme i igre sa naših prostora, gde je svoje mesto našlo i srpsko kulturno-umetničko društvo iz Beča. Zapaženu ulogu na ovom festivalu imala je delegacija JP “Vojvodinašume” na čelu sa direktorom g-đom Martom Takač, koja je svoje prisustvo iskoristila da ojača saradnju sa partnerom iz Austrije i na taj način doprinese razvoju dunavske mreže zaštićenih prirodnih područja.