Kurs stručnog usavršavanja “Analiza politika poljoprivrednog i seoskog razvoja u srednjoistočnoj Evropi i na Balkanu“, Uniadrion i Univerzitet u Bolonji – Sedište u Forliju.

Trajanje: 16. jun – 27. jul 2008.

Možete preuzeti sledeće dokumente:
formular Ambasade
Politika poljoprivrednog razvoja