U okviru projekta ‘Održivi ruralni turizam kao način poboljšanja upravljanja prirodom u srednjem Podunavlju’ (rukovodilac David Reeder, koordinator Marko Tucakov) koji vodi Dunavsko-karpatski program Svetskog fonda za prirodu (WWF-DCP), napravljena je uzvratna poseta Staraoca Specijalnog rezervata prirode ‘Gornje Podunavlje’ Nacionalnom parku ‘Dunav-Drava’ (Mađarska). Delegaciju Specijalnog rezervata prirode ‘Gornje Podunavlje’ predstavljali su Miljan Velojić iz Direkcije JP ‘Vojvodinašume’, Elizabeta Stanić Vojnić Hajduk, Levente Čapo, Ivan Ðanić, Ognjen Ivošev, Bojan Tadić i Biljana Latić iz Šumskog gazdinstva Sombor kao neposrednog upravljača na terenu, dok su gosti bili Slobodan Puzović iz Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Boris Erg iz Programske kancelarije IUCN za jugoistočnu Evropu i Biljana Panjković iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Radne jedinice u Novom Sadu.

Poseta je napravljena u cilju uspostavljanja komunikacije i saradnje između upravljača, tj. razmene pozitivnih iskustava i stalnog procesa sticanja novih, jer se Specijalni rezervat prirode ‘Gornje Podunavlje’, Nacionalni park ‘Dunav-Drava’ i Park prirode ‘Kopački rit’ (Hrvatska) graniče i dele iste probleme po pitanju zaštite prirode. Stim u vezi, gosti su bili i I. D. Grlica iz NVO ‘Dravska liga’ iz Virovitice i V. Hršak iz Zavoda za zaštitu prirode Hrvatske iz Zagreba.

Domaćini, zamenik direktora Szabolcs Zavoczky sa svojim rendžerima su u okviru dvodnevnog boravka predstavili nacionalni park i gostima preneli iskustva o načinima njegove organizacije i  aktivnostima na sprovođenju efikasnih mera zaštite područja koje pokriva nacionalni park. Poseban akcenat je stavljen na radionicu ‘ODRŽIVO ŠUMARSTVO I ZAŠTITA RITSKIH ŠUMA’ (Prezentacije: Šumarski sektor i zaštita biološke raznovrsnosti u Bugarskoj i Strategija i akcioni plan za zaštitu i restauraciju ritskih šuma na dunavskim adama u Bugarskoj) održanu drugog dana boravka u Mađarskoj, vođenu od strane još jednog gosta, kolege Georgy Tincheva iz Nacionalne uprave za šume Ministarstva za popljoprivredu i šumarstvo iz Bugarske.