Pored intenzivne saradnje sa matičnim Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Lovačko udruženje „Mirko Lavadinović’’ nastavilo je izuzetno uspešnu višegodišnju saradnju sa Javnim preduzećem ’’Vojvodinašume’’, koje je članovima pomenutog Udruženja nedavno organizovalo grupni lov na divlje svinje u reprezentativnom lovištu ’’Karakuša’’.

Tom prilikom, grupa od 30 lovaca uspela je da odstreli deset jedinki ove atraktivne vrste divljači. S obzirom da pored nastavnog i nenastavnog osoblja, većinu članova LU ’’Mirko Lavadinović’’ čine studenti Šumarskog fakulteta u Beogradu, poseta lovištu ’’Karakuša’’ bila je idealna prilika da budući lovni radnici steknu dragocena praktična iskustva i da se detaljnije upoznaju sa osnovnim principima gazdovanja divljom svinjom.

 

Članovi LU ’’Mirko Lavadinović’’ posle uspešnog lova u lovištu ’’Karakuša’’

Članovi ovog Lovačkog udruženja kao istinski ljubitelji prirode i divljači, u brojnim lovištima širom Srbije redovno učestvuju u mnogim lovačkim aktivnostima, poput zimske prihrane divljači, izgradnje lovno-tehničkih objekata, prolećnog brojanja divljači, čime znatno doprinose razvoju lovstva i zaštiti lovne faune.