Preko 50 studenata šumarskog fakulteta, univerziteta u Beogradu je uz prof. dr Milorada Danilovića 30. maja 2014. godine u sklopu terenske nastave posetilo Šumsko gazdinstvo Banat Pančevo, ŠU Zrenjanin.

Snežana Kovač, direktorka ovog šumskog gazdinstva i šumarski inženjeri Vojvodinašuma bili su sa njima na području sedmog odeljenja u Gazdinskoj jedinici Donje Potisje gde su u toku bili radovi na korišćenju šuma u ravničarskom području.

Studenti su imali priliku da vide seču i izradu drvnih sortimenata u plantaži euroameričke topole cl-I-214 u izvođenju sopstvenih sekača ŠG “Banat“, krojenje, klasiranje i primanje drvnih sortimenata, privlačenje izrađenih drvnih sortimenata najmodernijom šumskom mehanizacijom JP „Vojvodinašume“ i utovar tehničke oblovine u šlep.