U okviru tvining projekta (Twinning Project SR 2007/IB/EN-02) „Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji (Natura 2000)” – Strengthening Administrative Capacities for Protected Areas in Serbia (NATURA 2000), kao jednog od osnovnih alata pretpristupne pomoći Evropske Unije, u periodu od 9. do 13. maja 2011. godine organizovana je studijska poseta Austriji. Projekat se sprovodi u partnerstvu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije sa jedne strane i Agencije za životnu sredinu Austrije (Umweltbundesamt) i organizacije Evropski centar za javno pravo (Grčka) sa druge strane i trajaće do 31. 12. 2011. god. Cilj projekta je uspostavljanje i razvoj mreže NATURA 2000 u Republici Srbiji, što pretpostavlja poboljšanje zaštite ugroženih vrsta i njihovih staništa, podizanje svesti o značaju očuvanja prirodnog nasleđa i jačanje kapaciteta za primenu zakonskih standarda u oblasti zaštite prirode koji se primenjuju u državama članicama Evropske Unije. Učesnici ove studijske posete bili su pored predstavnika Tvinig projekta i predstavnici svih relevantnih institucija iz oblasti zaštite prirode u Republici Srbiji.

U nastavku teksta dat je raspored obaveza po danima sa najvažnijim i najznačajnijim detaljima:
09. 05. 2011. Sastanak u Agenciji za životnu sredinu – Umweltbundesamt;
10. 05. 2011. Poseta Pokrajini Burgenland (N2K: Parndorfer Platte – Heideboden – stanište velike droplje, Annex II plant species Artemisia pancicii – stanište biljne vrste Artemisia pancicii i NP Neusiedler See);
11. 05. 2011. Poseta NP Donau-Auen (N2K: NP Donau-Auen);
12. 05. 2011. Poseta Pokrajini Donja Austrija – Lower Austria (N2K: River arm Aggsbach – pritoka Dunava Aggsbach, Pielach Fish pass Spielberg – riblja staza na reci Pielach i Neubacher Au – upravljanje konjima u zaštićenom području Neubacher Au);
13. 05. 2011. Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva, životne sredine i vodoprivrede – Lebensministerium.