U periodu od 29. 05. do 02. 06. 2017. godine, predstavnici svih partnera Interreg projekta coopMDD obišli su Rezervat biosfere Flusslandschaft Mittelelbe (Plavno područje srednjeg toka reke Elbe) kako bi stekli potrebna znanja i svoja iskustva preneli i primenili na potencijalni Rezervat biosfere „Mura-Drava-Dunav“.

Fokus studijskog putovanja bile su posete gornjem toku reke Havel kod Havelberg-a gde su rekonstrukcijom obale obnovljene veze reke sa pritokama i rukavcima i šumi Löderitzer Forst kod Dessau-a gde se gazduje blisko prirodi (nature-friendly) bez korišćenja šuma sa konverzijom plantaža u prirodne šume. U toku trajanja studijskog putovanja, u Info centrima „Haus der Flüsse“ i „Alfred-Hinsche Haus“ održane su i radionice na temu „Smernice za dinamičan rečni koridor“ i „Koncept za prekograničnu obrazovnu mrežu (škole na reci)“.