U periodu od 24. 04. do 25. 04. 2012. godine realizovana je studijska poseta Nacionalnom parku Dunav – Drava u Mađarskoj sa ciljem boljeg međusobnog upoznavanja, obilaska terena i definisanja budućih zajedničkih projekata. Boravak u Mađarskoj je prvog dana podrazumevao posetu sedištu Nacionalnog parka Dunav – Drava u Pečuju i arboretuma, odnosno obrazovnog centra Pinter Garden, zatim obilazak pećina Tettye i Abaliget sa Muzejom slepih miševa, kao i upravljanje pašnjacima na tradicionalan način – stanište banatskog božura (Paeonia officinalis) – na istočnom delu brda Mecsek. Drugog dana je napravljen obilazak plavnog područja Beda – Karapancsa duž Dunava sa starim rukavcima kao što su Kulso Beda, Belso Beda i Boki Duna, gde su u fazi realizacije projekti revitalizacije livadskih, močvarnih i šumskih staništa. U okviru ovih aktivnosti, najvažnije su sadržane u Life+ projektu koji je vezan za restauraciju staništa na adi Szabadsag blizu grada Mohacs-a, zajedno sa razvojem nekih ekoturističkih elemenata – nedavno je uređeno novo eko-turističko područje sa postavkom starih ribarskih alata. Predstavnici našeg Preduzeća bili su mr Miljan Velojić i Radmila Šakić, u ovom slučaju ispred Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, pošto su oba zaštićena područja partneri na projektu DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas – Dunavska mreža zaštićenih područja.