JP “Vojvodinašume” i Nacionalni park “Dunav-Drava” iz Mađarske razvijaju zajednički sistem praćenja i zaštite ugroženih vrsta ptica i riba u okviru prekograničnog IPA projekta „Wildlife health and conservation of selected NATURA 2000 species within Danube cross-border region in Serbia and Hungary – Zdravstveno stanje i zaštita odabranih NATURA 2000 vrsta u okviru dunavskog prekograničnog područja u Srbiji i Mađarskoj“ (acronym: WILDCOND).

U okviru aktivnosti na projektu, 25. septembra 2013. godine je u Mađarskoj u mestu Nagybaracska, organizovana ornitološka radionica i koordinacioni sastanak tima projekta WILDCOND. Pored mnogobrojnih domaćina prisustvovalo je i deset predstavnika JP “Vojvodinašume”. Radionica je počela pozdravnim govorom Tibor Parrag-a (DDNPI), koji je upoznao prisutne sa Nacionalnim parkom Dunav-Drava. On je pokazao tipične aktivnosti nacionalnog parka, kao što su: zaštita vrsta, obnavljanje staništa, gazdovanje šumama, monitoring i širenje znanja (diseminacija). Nakon toga je zoolog Ákos Gáborik iz nacionalnog parka prikazao prezentaciju o ornitološkim aktivnostima. On je opisao praćenje stanja i prstenovanje određenih vrsta ptica, fokusirajući se na međunarodnim iskustvima na ovim poslovima.

Posle prezentacije, otvorena je diskusija koju je vodila Ivana Vasić iz JP “Vojvodinasume”. Održan je i koordinacioni sastanak projekta WILDCOND uz učešće predstavnika obe strane. Na sastanku su partneri informisali jedni druge o trenutnom statusu tekućih aktivnosti, kao i o pripremama za drugi izveštajni period na osnovu iskustava iz prvog izveštajnog perioda.