U periodu od 26.02 do 01.03.2018 god. sprovedena je prva studijska poseta radnog paketa 6 (WP6) u okviru DANUBEparksCONNECTED projekta. U okviru ove prve studijske posete predstavnici JP „Vojvodinašume“ uz ostale partnere su posetili su partnere na gornjem toku Dunava koji sprovode pilot aktivnosti, mađarski nacionalni park Ferto-Hansag i slovačku nevladinu organizaciju BROZ.

Poseta NP Ferto-Hansag je obuhvatila obilazak zaštićenog predela Szigetköz inače najveće unutrašnje delte Dunava dok je poseta BROZ-u obuhvatila sagledavanje sprovedenih aktivnosti na ostrvu Velky Lel.

Ova uspešna studijska poseta je podržana i od strane institucija koje nisu članovi projekta, mađarskog Istraživačkog instituta za šume i mađarskog šumarskog preduzeća iz Gemenc-a.

Pored terenskog dela ova studijska poseta je obuhvatila i sastanak „core“ tima WP6 u vezi definisanja indikatora uspostavljanja šumskih koridora  duž Dunava.