U periodu od 22. do 28. 05. 2016. godine u Nemačkoj je realizovano studijsko putovanje i obilazak nemačkog preduzeća za gazdovanje šumama „Hessen-Forst“. U okviru projekta – Razvoj i uvođenje inovativnog koncepta planiranja gazdovanja šumama – uz poštovanje ekonomskih, ekoloških (zaštita od poplava, ledoloma i požara) i socijalnih aspekata u Srbiji, organizovano je studijsko putovanje u Nemačku s ciljem da šumarski stručnjaci iz Srbije razmene iskustva o gazdovanju šumama sa kolegama iz Nemačke.

20160524_13105220160525_09081520160527_101851IMG_3718

Učešće na ovom putovanju imali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za šume, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, JP „Vojvodinašume“, JP „Srbijašume“ i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posetioci iz Srbije su imali priliku da se upoznaju sa širokim spektrom šumarskih aktivnosti koje se realizuju u kompaniji „Hessen-Forst“, uključujući gazdovanje šumama bukve i lužnjaka,  proces prirodnog i veštačkog obnavljanja sastojina, upravljanje zaštićenim područjem, metodologiju inventure šuma, primenu GIS tehnologije i satelitskih snimaka dr. Obilaskom čitavog niza različitih lokaliteta učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa različitim sastojinske situacijama karakterističnim za podneblje Hesena, a prikazana je i primena žičano – užetnih naprava i skidera za privlačenje drvnih sortimenata na terenima sa visokim nagibom.

Cilj projekta, u okviru koga je realizovano studijsko putovanje, je izrada poboljšane metodologije planiranja i monitoringa šuma u Srbiji. Projekat treba da doprinese poboljšanju ekonomske i ekološke stabilnosti šumskih ekosistema uvođenjem novog pristupa planiranju zasnovanog na konceptu prirodi bliskom gazdovanju šumama. Implementacija projekta odnosno testiranje nove metodologije je predviđeno u šumskim gazdinstvima u kojima su evidentirane štete od poplava 2014. godine. Stoga su kao pilot područja odabrane gazdinske jedinice u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Sremska Mitrovica“ i JP „Srbijašume“ ŠG „Boranja“ Loznica, kako bi na taj način bile predstavljene i tipične, ravničarske šume hrasta lužnjaka i tipične brdsko-planinske bukove šume. U okviru projektom predviđenih aktivnosti realizovana je i ova poseta kompaniji „Hessen-Forst“.

IMG_3834