Zaposleni JP „Vojvodinašume“ u direkciji Preduzeća, ŠG „Novi Sad“ i ŠU „Kovilj“, su u utorak, 11.12.2018. godine, zajedno sa volonterima Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Novog Sada, u nebranjenom delu Koviljskog rita posadili više od 2000 sadnica vrbe.

Lepo vreme u ovu poznu jesen i želja da se završi što veći obim posla, bili su odličan pokretač za sve prisutne.

Sadnice su kao i obično obezbeđene iz sopstvene proizvodnje, u rasadniku „Ratno ostrvo“, koji pripada ŠU „Kovilj“.

Rasadnička proizvodnja je u ovoj šumskoj upravi tokom 2018. godine značajno unapređena nabavkom nove infrastrukture i opreme za zalivanje.  Izgrađen je magistralni hidrantski vod sa 12 hidrantskih glava u dužini od 550 metara, izbušena su dva bunara dubine 33metra, zbirnog kapaciteta 25 lit /sec., instalirana rashladna komora za čuvanje reznica kapaciteta cca 200.000 reznica, izgrađen bazen za potapanje sadnog materijala kapaciteta 3000 komada i izvršena nabavka motokultivatora sa frezom.