Pogledajte rezultate sa takmičenja Šumarijada ’06 – koje je održano od 12-13 maja 2006 godine u Šumskom gazdinstvu ‘Sombor’.

REZULTATI

ŠAH

Ekipno ŠG
1 ŠG“Banat“ Pančevo
2 ŠG“Novi Sad“
3 ŠG „S. Mitrovica“
4 Direkcija & Lovoturs
5 ŠG „Sombor“
Pojedinačno Ime i prezime ŠG
1 Petrović Lazo ŠG“Banat“ Pančevo 
2 Topolski Mihajlo   ŠG „Novi Sad“
 3 Cvetković Dragan  ŠG „Novi Sad“

PIKADO

Ekipno bodovi mesto 
ŠG „Sremska Mitrovica“ 330 1
ŠG“Sombor“ 322 2
ŠG”Novi Sad” 320 3
ŠG”Banat” 271 4
Direkcija & Lovoturs 264 5
Pojedinačno ŠG Bodovi
Begović Milica ŠG“Banat“ 119
Zec Svetlana Šg“Sombor“ 115
Apić Rada ŠG“N. Sad“ 103

STRELJAŠTVO

Pojedinačno ŠG Bodovi
Apić Miroslav ŠG“Novi Sad“ 77
Blažević Branislav ŠG“Novi Sad“ 71
Marijan Miodrag ŠG“Sr. Mitrovica“ 70
Ekipno Bodovi Mesto
 ŠG“Novi Sad“     214  1 
 Direkcija & Lovoturs   202  2
 ŠG „Sombor“      190  3
 ŠG „S. Mitrovica“     186  4
 ŠG“Banat“Pančevo     163  5

NADVLAČENJE KONOPCA

ŠG Mesto
ŠG “Novi Sad” 1
ŠG “S. Mitrovica” 2
ŠG “Sombor” 3
ŠG “Pančevo” 4
Direkcija & Lovoturs 5

ODBOJKA

ŠG „Sremska Mitrovica“       Lovoturs  1:2   
 ŠG“Novi Sad“   ŠG „Sombor“  2:0  
 Direkcija & Lovoturs  ŠG“Banat“  2:1  
 ŠG“Sombor“  ŠG“Banat“   2:0  
 Direkcija & Lovoturs   ŠG“Novi Sad“  2:0 finale 
Rejting Ekipa
1 Direkcija & Lovoturs
2 ŠG“Novi Sad“
3 ŠG“Novi Sad“
4 ŠG“Sombor“
5 ŠG“Banat“

FUDBAL

Parovi Rezultat Penali
ŠG SO-ŠG NS 1;0
ŠG NS-ŠG SM 1:1 (2:3)
ŠG SO-ŠG PA 0:0 (3:4) za III mesto
ŠG NS-ŠG PA  3:2
ŠG SO-ŠG SM 0:0 (3:5) finale
Rejting ŠG
1 ŠG“SREMSKA MITROVICA“
2 ŠG“SOMBOR
3 ŠG“NOVI SAD“
4 ŠG“BANAT“

SEKAČI

Rejting Prezime i ime Šumsko gazdinstvo vrsta takmi. UKUPNO
1 Bojanić Goran ŠG“Sremska Mitrovica“ Ekipno 1092
2 Zujić Milan ŠG“Sremska Mitrovica“ Ekipno 1077
3 Obradović Vojkan ŠG“Sremska Mitrovica“ Ekipno 1053
4 Stević Blažen ŠG“Sremska Mitrovica“ Pojedinačno 921
5 Savić Aleksa ŠG“Sremska Mitrovica“ Pojedinačno 917
6 Kejčulj Savica ŠG“Banat“ Ekipno 787
7 Dizija Nebojša Sr. Šumarska škola Ekipno 770
8 Čizmar Ivica ŠG“Sombor“ Ekipno 746
9 Vujinović Miloš Sr. Šumarska škola Ekipno 744
10 Šumić Josip ŠG“Novi Sad“ Ekipno 696
11 Čonka Ivan ŠG“Sombor“ Ekipno 593
12 Trifon Adrijan Sr. Šumarska škola Ekipno 585
13 Vučković Budimir ŠG“Banat“ Ekipno 566
14 Nađ Janoš ŠG“Sombor“ Ekipno 547
15 Cvijić Drago ŠG“Sombor“ Pojedinačno 524
16 Suzić Željko ŠG“Novi Sad“ Pojedinačno 480
17 Jakovljević Drago ŠG“Sombor“ Pojedinačno 434
18 Adamov Zoran ŠG“Banat“ Ekipno 386
19 Bukić Sejdo ŠG“Novi Sad“ Ekipno 72
20 Zeljković Brane ŠG“Novi Sad“ Ekipno 60

UKUPNI REZULTATI

ŠUMSKO GAZDINSTVO Radno Mali fudbal Konopac Streljaštvo
mesto bodova mesto bodova mesto bodova mesto bodova
ŠG „Sombor“ 3 6 2 8 3 6 3 6
ŠG“S.Mitrovica“ 1 10 1 10 2 8 4 4
ŠG“Novi Sad“ 5 2 3 6 1 10 1 10
ŠG „Banat“ 4 4 4 4 4 4 5 2
Direkcija & Lovoturs -2 5 2 5 2 2 8
ŠUMSKO GAZDINSTVO Šah Pikado Odbojka Plasman
mesto bodova mesto bodova mesto bodova bodova mesto
ŠG „Sombor“ 5 2 2 8 3 6 42 III
ŠG“S.Mitrovica“ 3 6 1 10 5 2 50 I
ŠG“Novi Sad“ 2 8 2 6 2 8 50 II
ŠG „Banat“ 1 10 4 4 4 4 32 IV
Direkcija & Lovoturs 4 4 5 2 1 10 26 V