U okviru obeležavanja dana šumarstva Republike Srpske (BiH), Šumarijada JPŠ “Šume Republike Srpske” 2008 održana je u intervalu 09-12. 07. 2008. god. u Banji Vrućici u organizaciji ŠG “Borja” Teslić. Pored mnogobrojnih gostiju, ovoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici našeg preduzeća, pomoćnici direktora dr Zoran Tomović i Aranka Dobranić i samostalni referent mr Miljan Velojić. Na svečanoj večeri održanoj 11. 07. 2008. god. pomoćnik direktora Aranka Dobranić poklonila je u ime JP “Vojvodinašume” Petrovaradin prigodan poklon i predala ga direktoru JPŠ “Šume Republike Srpske” g-dinu Neđi Iliću.