Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u subotu 06. oktobra 2018 g. novo postrojenje firme ,,Labor Srb“ u Sremskoj Mitrovici, sa kojom JP ,,Vojvodinašume“ ima uspešnu saradnju već dugi niz godina. ,,Labor Srb“, srpska firma sa italijanskim učešćem, širi se i spremna je da postane polazna tačka za tržište gotovih drvenih podova na Zapadnom Balkanu i iz pilane prerasta u proizvodni pogon gotovih drvenih proizvoda.

„Novo proširivanje ove fabrike značajno je ne samo za Sremsku Mitrovicu, već i za Vojvodinu u celini, jer otvara nova radna mesta, a posebno ako se ima na umu činjenica da fabriku kvalitetnom sirovinom snabdevaju naša preduzeća, poput Vojvodinašume“, naveo je predsednik pokrajinske Vlade  Igor Mirović.

Saradnja sa kompanijom ,,Labor Srb“ i JP ,,Vojvodinašume“ traje od samog početka, danas smo stvorili uslove da uz maksimalno poštovanje budemo pozdan partner ovoj kompaniji. Oni su nas odabrali zbog kvaliteta sirovine, koja će se obrađivati u novoj hali – rekla je direktorka  JP ,,Vojvodinašume“ Marta Takač . Ovo je razmena od koje mogu da imaju korist obe zemlje. Treba da stvaramo nove mreže na svim nivoima.

„Sremski hrast je svetski poznat, ako smo ukrstili naš kvalitet Srema i Srbije uz doprinos naših partnera da dobije italijanski dizajn, sigurna sam da će biti u mnogim kućama Evrope i sveta kao naš zajednički proizvod“, rekla je direktorka JP „Vojvodinašume“. ,,Labor Srb“ je osnovana je 2015. godine na osnovu 30-godišnjeg iskustva u sektoru obrade drveta i proizvodnje parketa „Patricija Dei Tosa“, osnivača „Istlasa“ i „Labora Legnoa“ – italijanskih firmi sa zvaničnim sedištem u Kordinjanu, regija Veneto, sa ukupno 70 zaposlenih i godišnjim prometom od 40 miliona evra. „Labor Srb“  poseduju FSC sertifikat, i koji su do danas transportovani kao drvna građa u italijnske firme za proizvodnju drvenih podova, sa potpison „Itlas“ i „Labor Lengo“.

Otvaranju novog pogona ,,Labor Srb“  prisustvovali su vlasnik kompanije „Labor Legno“ Patricio Dei Tos, Luka Zaja, guverner italijanske regije Veneto, ambasador Republike Italije u Srbiji Karlo Lo Kašo, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.