Tročlana komisija, imenovana odlukom direktora JP “Vojvodinašume, je tokom septembra i oktobra meseca  izvršila  redovan zvanični pregled novoosnovanih zasada na području Preduzeća, sa ciljem provere uspeha izvršenih pošumljavanja u prethodnoj sezoni i ocene stanja starijih kultura.

Zbog suše tokom  leta ove godine, i visokih dnevnih temperatura vazduha, došlo je do mestimičnog sušenja stabalaca u jednogodišnjim i dvogodišnjim kulturama i plantažama, te će tokom sezone jesen 2017./proleće 2018. radi popravke stanja, na površini od oko 400 hektara, uslediti popunjavanje, a po potrebi i ponovno pošumljavanje. Za ovaj posao obezbeđene su potrebne količine semena  i kvalitetnog sadnog materijala iz sopstvene proizvodnje.

Sadnice bele topole

Sadnice bagrema

Sadnice hibridne topole

Sadnice hibridne topole

Sadnice crnog bora

Jednogodišnja plantaža topole

Na kraju ovakve sezone, pravi je uspeh kada sadnice opstanu. Pod uslovom da ih ne ošteti divljač ili kakva nepogoda, one će sledeće godine ojačati.