U vremenu od 18.aprila do 07.maja 2009.god. u šumama J.P.“Vojvodinašume“ sprovedene su mere zaštite šuma od  rano-prolećnih defolijatora i gubara. Izvršeno je tretiranje šuma mikroniranjem iz vazduha na ukupnoj površini od 4.612,71 ha i to u Š.G. “Sremska Mitrovica“ (šumske uprave Morović i Kupinovo) na 2.999,19 ha i “Banat“-Pančevo (šumske uprave Vršac, Zrenjanin i Opovo ) na 1613.52 ha.

Tretman je izvršen biološkim insekticidima na bazi Bacilus thurigiensis var.kurstaki  i preparatima na bazi Malationa.U okviru akcije suzbijanja postavljena su i dva registraciona ogleda u cilju registracije preparata na bazi Indoksakarba za suzbijanje gubara i rano-prolećnih defolijatora u šumama tretiranjem iz vazduha. Za nabavku insekticida i usluge avijacije ostvareni su troškovi od 12.561.442,64 din.