U Skupštini AP Vojvodine, u sredu 23. oktobra, održana je svečana prezentacija monografije povodom deset godina poslavanja Javnog preduzeća „VojvodinaŠume“.

Prezentaciju su otvorili direktorica Preduzeća Marta Takač i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor. Prošle godine održana je akademija povodom decenije poslovanja Preduzeća i tada je odlučeno da se izda monografija kako bi se i u dokumentovanom obliku predstavilo poslovanje JP „Vojvodinašume“.

Marta Takač, direktorica JP „Vojvodinašume“ i Ištvan Pastor, Predsednik Skupštine AP Vojvodine

Direktorica Marta Takač istkla je prilikom svog izlaganja da se prezentacija odnosi kao što je već rečeno, na prvih deset godina poslovanja i uopšteno na nastanak Preduzeća 2002. godine, na sve probleme koji su nasleđeni i izazove u proteklom peridu. Drugi deo monografije daje odgovore na ove izazove. To je rezultat jednog uspešnog poslovanja, održivog gazdovanja vojvođanskim šumama, maksimalan turd da postojeće šume održimo, negujemo i dalje razvijamo“, naglasila je direktorica Takač i dodala da je pošumljavanje budući veliki zadatak JP „Vojvodinašuma“.

Povodom ove prezentacije, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da, kada se govori o „Vojvodinašumama“, mora se govoriti pre svega o izuzetnom resursu kojim „Vojvodinašume“ gazduju, a to je šumni, lovni, vazdušni, vodeni resurs.

„S druge strane, kada razmišljamo o „Vojvodinašumama“, onda moramo da razmišljamo i sa aspekta proizvođača sirovine za jedan značajan deo vojvođanske privrede, a to je drvna industrija. Takođe moramo da se dotaknemo pitanja da li je moguće  da nešto što je u javnoj svojini bude efikasno i profitabilno. „Vojvodinašume“ jesu dobar primer za to da ono što je u javoj svojini može da bude profitabilno. Ako pođemo od ovoga, onda mislim da ozbiljno treba da se pozabavimo sa pitanjem koja su ta preduzeća i delatnosti u kojima bi vredelo razmišljati o tome da se privatna svojina pretvori u javnu svojinu“, istakao je Pastor. On je naglasio i da je neophodno udvostručiti površinu pod šumama, jer je to neophodno da bi bili bar na nivou onoga što je evropski standard, ali da to nije potrebno zbog evropskog standarda, nego zbog ljudi koj žive ovde, zbog vetra i kvaliteta vazduha.

Svečanoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici Skupštine i Vlade APV, pokrajinski poslanici, predstavnici Minstarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i drugi.

Povodom jubileja objavljivanja monografije, JP „Vojvodinašume“ organizovalo je sutradan, 24. oktobra, za goste i medije obilazak Šumske uprave „Morović“ gde su svi prisutni mogli da se upoznaju sa kompletnim procesom, od proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala do zaštite, seče i podizanja novih šuma topole i hrasta lužnjaka.