Svetski dan šuma, 21. mart obeležen je i ove godine u Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ uz druženje sa preko 500 učenika osnovnih i srednjih škola iz Vojvodine.

U cilju podsećanja na značaj i koristi šuma koje društvo ima od njih, u svim šumskim upravama Preduzeća su za decu iz osnovnih škola, a u šumskim gazdinstvima za decu iz srednjih škola, oragnizovana predavanja na ovu temu. I na „Novosadskom proleću“ je učenicima osnovnih škola bilo održano kratko interaktivno predavanje na istu temu uz promociju materijala o zaštićenim područjima.

U šumskoj upravi „Klenak“, gazdinska jedinica „Karakuša“, đaci četvrtog razreda Prehrambeno – šumarske i hemijske škole iz Sremske Mitrovice, će na terenu imati priliku da vide obnovu šuma hrasta lužnjaka setvom žira sejačicom.

Ovaj način pošumljavanja je jedinstven u celoj zemlji i šumarski stručnjaci će ga uz prigodnu priču prisutnima demonstrirati.

Svetski dan šuma ustanovljen je pre 40 godina u cilju podsećanja na njihov značaj i na brojne koristi koje pružaju čovečanstvu. Na 23. sednici Generalne Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine, pokrenuta je inicijativa da  21. mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno prolećne na severnoj hemisferi, bude dan proslave i obeležavanja tri ključna aspekta šumarstva: zaštite, proizvodnje i rekreacije.

 Nekontrolisanim sečama i pustošenjem šuma, nastaju ekološke promene sa štetnim posledicama, među kojima su prvenstveno promene zemljišta i klime, kao i nestanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Ovo je prilika da se podsetimo brojnih koristi koje pored sirovine imamo od šuma. Naime, šume su nam bitne jer lišće jednog stabla starog 30 godina, fotosintezom može da razloži do 120 kg fabričke prašine i da pročisti zagađen industrijski vazduh. Samo jedno stablo ispusti čak 250 kubnih metara kiseonika za godinu dana, što je dovoljno za potrebe dva odrasla čoveka. Šume direktno utiču i na smanjenje efekta staklene bašte.